Mede-eigendom

Door de schaarste aan grond worden veel meer dan vroeger appartementen opgericht.

Deze gebouwen hebben een eigen dynamiek met eigen problemen. Samenleven is blijkbaar niet steeds makkelijk.

De wetgever was zich hiervan bewust en heeft via de wet op de mede-eigendom de regels vastgelegd die gelden in appartementsgebouwen.

Dirk Waeyaert staat U graag bij in deze materie, zowel als adviseur voor de Vereniging der mede-eigenaars, voor de syndicus of voor de individuele mede-eigenaar.