Familierecht

het kantoor staat U bij in volgende zaken :

  • Afstamming
  • Onderhoudsgeld
  • Verblijfsrecht voor kinderen
  • Echtscheidingen
  • Nalatenschappen en erfenissen
  • Testament
  • Verzoekschriften aanstelling voorlopig bewindvoerder

Dergelijke zaken hebben een belangrijke emotionele dimensie. Het gaat niet over winnen en verliezen.

Mr Dirk Waeyaert is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken wat in dergelijke procedures een belangrijke meerwaarde geeft.