Bemiddeling

“De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de actieve medewerking van een onafhankelijke en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.”

Een moeilijke definitie voor hetgeen de toekomst moet zijn van justitie. Bij de klassieke behandeling van een geschil tussen 2 of meerdere partijen vinden we het normaal dat we de oplossing van dit geschil overlaten aan een derde (rechter)

Bemiddeling werkt totaal anders.

De oplossing komt van de partijen zelf. Er wordt gefocust op wat beide partijen kunnen winnen, in plaats van de klassieke wijze met een "winnaar" en een "verliezer"

Dit traject wordt begeleid door een onafhankelijke en onparijdige bemiddelaar die hiervoor is opgeleid.

Mr Dirk Waeyaert is erkend bemiddelaar (erkend door de federale bemiddelingscommissie) en kan U bijstaan zowel in buitengerechtelijke als gerechtelijke bemiddelingen. Ook als partijadviseur die het concept bemiddeling kent kan Mr Dirk Waeyaert U bijstaan.

De nieuwe bemiddelingswet promoot deze wijze van afhandeling van geschillen. De rechtbanken zullen dit ook sterk aanbevelen .