Advocatenkantoor Waeyaert

Visie

Advocaat Dirk Waeyaert uit Veurne - Advocatenbureau WaeyaertBijstand op maat is het motto.

Advocatuur is mensenwerk. Wij geloven in de kracht van een  gespecialiseerd kantoor.

Na 32 jaar advocatuur is ervaring en specialisatie een troef.  Hierdoor kan snel en efficiënt een oplossing gegeven worden voor de steeds meer complexe problemen die zich aandienen.

Na analyse van de feiten en het dossier wordt een klaar en duidelijk advies gegeven.

Een minnelijke regeling is het doel, procederen als het moet of gewenst is.  Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de juridische kant van het verhaal, doch ook met de commerciële belangen van de cliënt, de praktische en vaak ook emotionele kant van de zaak.

De aanpak is gericht op werkbare oplossingen.

Sinds januari 2018 is Dirk Waeyaert ook erkend bemiddelaar  in burgerlijke en handelszaken. De wetgever wenst meer en meer dat beroep wordt gedaan op bemiddeling als oplossing voor geschillen. Hhet kantoor kan dan ook tussenkomen als bemiddelaar doch uiteraard ook als partij-adviseur in een bemiddeling.

Het beroep van advocaat is in volle ontwikkeling. Permanente vorming is dan ook een must, zodat de cliënt de garantie heeft dat de bijstand door het kantoor steeds up-to- date is.

Jaarlijks worden diverse opleidingen gevolgd (veel meer dan reglementair opgelegd) . Ook de permanente aanvulling van de bibliotheek met vakbladen en boeken is een vanzelfsprekendheid.

Historiek en personalia

Na studies aan de Universiteit te Gent is Mr Dirk Waeyaert sinds 1990 lid van de balie te Veurne.

Aanvankelijk vormde mr Waeyaert een associatie met stafhouder Hugo Gevaert.

In 2015  in het kader van een verdere specialisatie werd het kantoor alleen verder gezet op een nieuwe locatie..

Uit onderstaande mandaten blijkt het verregaande engagement voor de beroepsgroep, met als doel cliënten beter te kunnen bijstaan.

  • Verantwoordelijke permanente vorming Balie Veurne (tot 2016)
  • Gewezen voorzitter pro deo bureau Balie Veurne
  • Lid Raad van Orde van advocaten balie Veurne  (tot 2016)
  • Lid Algemene Vergadering Orde van Vlaamse Balies (2011 tot 2020)
  • Lid commissie curatoren Orde van Vlaamse Balies
  • Stafhouder Balie Veurne 2010-2013
  • Lid tuchtraad advocaten ressort Gent 2013-2016 ( West en Oostvlaanderen)
  • Stafhouder Balie Veurne 2017-2018
  • lid raad van orde van de nieuwe balie West-Vlaanderen 2018-heden (www.baliewestvlaanderen.be) en verantwoordelijke mandaten

 

Sinds 2002 werd Mr Waeyaert tevens benoemd tot plaatsvervangend politierechter (KB 24 oktober 2002 en 14 maart 2014)

 

Gerechtelijk mandaten

Sinds 1995 wordt Mr Waeyaert geregeld aangesteld door de Ondernemingsrechtbank  als faillissementscurator.

Ook in andere mandaten zoals gerechtelijk vereffenaar van vennootschappen,voorlopig bewindvoerder, pandverzilveraar en gerechtelijk mandataris in een WCO wordt Dirk Waeyaert aangesteld.

Benevens deze mandaten wordt Mr Waeyaert ook aangesteld als schuldbemiddelaar,  door de Arbeidsrechtbank en als bewindvoerder door de vrederechter.