Insolventie

Sinds 1995 wordt Mr Dirk Waeyaert aangesteld als faillissementscurator. Door deze jarenlange ervaring kan het kantoor U ook  bijstaan in tal van zaken die gerelateerd zijn aan een faillissement.

  • indienen schulvorderingen met grondig onderzoek of een voorrecht kan worden ingeroepen
  • bijstand voor de verhuurder die geconfronteerd wordt met een faillissement van de huurder
  • bijstand gefaillleerde tijdens de procedure faillissement met nazicht afrekeningen.
  • Procedures over de verschoonbaarheid van de gefailleerde of bevrijding van de partner of (ingevolge de nieuwe faillissementswet) bijstand bij procedure over de kwijtschelding.
  • bijstand kosteloze borgen
  • bijstand bij aansprakelijkheidsvorderingen lastens zaakvoerders of bestuurders