Incasso

Het kantoor heeft een jarenlange ervaring in incassodossiers zowel B to C als B to B.

Steeds wordt de beste weg gekozen om tot inning te kunnen overgaan.

Uiteindelijk doel is dat u het  factuurbedrag volledig ontvangt en alle kosten ten laste van de debiteur zijn (behoudens insolventie). tijdens de invordering worddt U op geregelde tijdstippen en zoveel U zelf wenst op de hoogte gehouden van het dossier en de voortuitgang.

Ook de opmaak van goede verkoops- en factuurvoorwaarden is hierbij essentieel.

Zelfs bij insolventie van uw schuldenaar bestaat soms de mogelijkheid om bij voorrang betaling te krijgen op andere schuldeisers.

Vraag hier inlichtingen over.